Erhvervsklatring

BLIKOB VVS er et af de få blikkenslager-firmaer der kan udføre en lang række arbejdsopgaver i højden – opgaver der ellers ville være svært tilgængelige, eller meget dyre i stillads- eller liftomkostninger.

BLIKOB VVS kan via “Rope Access” og rapelling nemt komme til de vanskelige og dyre steder i højden og dybden – både indendørs og udendørs.

Eksempler på erhvervsklatring og reparationer i højden – “Rope Access”

  • Rensning af tagrender – nedlægning af varmekabel i tagrender for frostsikring
  • Reparation af tage, montering af nedfaldne tagsten og lapning af utætheder
  • Rørudskiftninger – reparation i højloftede bygninger / lagerhaller
  • Udbedring af stormskader
  • Fastgørelse og nedtagning af løse bygningsdele
  • Visuel inspektion
  • Assistance til andre håndværkere
  • Hurtig “udrykning” ved akut reparationer

Der er som regel stor økonomisk besparelse ved at vælge BLIKOB VVS til at løse ovenstående opgaver i højden og dybden.

link